Ne 7,26

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Pierwsi repatrianci
7 26 mężów z Betlejem i Netofy - stu osiemdziesięciu ośmiu;


Zobacz rozdział