Ne 7,30

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Pierwsi repatrianci
7 30 mężów z Rama i Geba - sześciuset dwudziestu jeden;


Zobacz rozdział