Ne 7,72b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Pierwsi repatrianci
7 72 * Kapłani, lewici i część ludu osiedlili się w Jerozolimie, a odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątyni i cała reszta Izraela - w swoich miastach.
REFORMA RELIGIJNA
Święto Namiotów
Gdy nadszedł siódmy* miesiąc - a Izraelici mieszkali już w miastach swoich -


Przypisy

7,72 - "Kapłani... miastach" - równe Ezd 2,70. Nieco przesunięto szyk wyrazów. Od "Gdy" Wlg liczy już Ne 8,1 (por. Ezd 3,1). "Siódmy", czyli Tiszri = wrzesień/październik.

Zobacz rozdział