Ne 10,9

REFORMA RELIGIJNA
Podpisy
10 9 Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz. Są to kapłani*.


Przypisy

10,9 - Prócz Nehemiasza.

Zobacz rozdział