Ne 11,1n

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Zaludnienie Jerozolimy
11 1 Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy celem wyznaczenia jednego z dziesięciu, żeby on osiedlił się w świętym mieście Jeruzalem, a owych dziewięciu - w innych miastach. 2 A lud błogosławił wszystkich mężów, którzy dobrowolnie postanowili zamieszkać w Jerozolimie.


Zobacz rozdział