Ne 11,22

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Zaludnienie Jerozolimy
11 22 Zwierzchnikiem lewitów w Jerozolimie był Uzzi - syn Baniego, syna Chaszabiasza, syna Mattaniasza, syna Miki; należał on do synów Asafa, którzy śpiewali podczas służby w domu Bożym;


Zobacz rozdział