Ne 12,15

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Kapłani za Jojakima
12 15 w [rodzie] Charima - Adna; w [rodzie] Meremota* - Chelkaj;


Przypisy

12,15 - Popr. wg wiersza 3.

Zobacz rozdział