Ne 12,8

DALSZA DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Rodowody: Kapłani i lewici za Zorobabela i Jozuego
12 8 to jest lewici, byli następujący: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda, Mattaniasz; on i bracia jego kierowali śpiewem hymnów dziękczynnych;


Zobacz rozdział