Ne 2,8

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Podróż do grodu ojców
2 8 również pisma do Asafa, zawiadowcy lasu królewskiego, aby mi dał drewna do sporządzenia bram twierdzy przy świątyni, bram muru miejskiego* i domu, do którego się wprowadzę». I król mi zezwolił, gdyż łaskawa ręka Boga mojego czuwała nade mną.


Przypisy

2,8 - "Bram muru miejskiego", por. Ne 3,1.3 itd.

Zobacz rozdział