Ne 3,23

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Wykonywanie pracy
3 23 Dalej naprawiali Beniamin i Chaszszub naprzeciw swego domu; dalej naprawiał Azariasz, syn Maasejasza, syna Ananiasza, obok swego domu.


Zobacz rozdział