Ne 5,2-4

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Szemranie ludu
5 2 Jedni mówili: «Synów naszych i córki nasze oddajemy w zastaw* celem nabycia zboża, by jeść i żyć». 3 A inni mówili: «Pola nasze i winnice nasze, i domy nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża podczas głodu». 4 Jeszcze inni mówili: «Na podatek królewski pożyczyliśmy pieniędzy, obciążając nasze pola i winnice». -


Przypisy

5,2 - Popr. wg wiersza 3.

Zobacz rozdział