Ne 6,14

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Podstęp
6 14 Nie zapomnij, Boże mój, Tobiaszowi i Sanballatowi tych uczynków ich, jak również prorokini Noadii i innym prorokom, którzy chcieli mnie przestraszyć.


Zobacz rozdział