Ne 7,3

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Opieka nad miastem
7 3 I dałem im rozkaz: «Nie otworzy się bram jerozolimskich, aż słońce będzie dopiekać; i dopóki ludzie są jeszcze na nogach*, zamknie się wrota i zatarasuje oraz postawi się obywateli jerozolimskich jako stróżów: jednych na wyznaczonym posterunku, drugich przed własnym domem».


Przypisy

7,3 - "i dopóki... na nogach" - miejsce sporne.

Zobacz rozdział