Ne 7,36

DZIAŁALNOŚĆ NEHEMIASZA
Pierwsi repatrianci
7 36 mężów* z Jerycha - trzystu czterdziestu pięciu;


Przypisy

7,36 - Popr. wg kontekstu. Hebr.: "synów".

Zobacz rozdział