Oz 10,1

GRZECHY I KARA ZA NIE
Nastąpi zniszczenie ołtarzy i stel
10 1 Izrael był jak dorodny krzew winny*, przynoszący wiele owoców: lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im lepiej działo się w kraju, tym wspanialsze budowano stele.


Przypisy

10,1 - Por. Iz 5,1-7.

Zobacz rozdział