Oz 10,8

GRZECHY I KARA ZA NIE
Nastąpi zniszczenie ołtarzy i stel
10 8 Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen - grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: «Przykryjcie nas!» a wzgórzom: «Padnijcie na nas!»*


Przypisy

10,8 - Por. Iz 2,10; Łk 23,30; Ap 6,16.

Zobacz rozdział