Oz 11,10

GRZECHY I KARA ZA NIE
Nastąpi powrót z niewoli
11 10 Pójdą śladami Pana, który zagrzmi*, jak [ryczy] lew. A kiedy zagrzmi - zbiegną się Jego synowie z zachodu,


Przypisy

11,10 - Dosł.: "zaryczy".

Zobacz rozdział