Oz 12,4n

GRZECHY I KARA ZA NIE
Spór z Izraelem
12 4 Już w łonie matki oszukał on brata*, w pełni sił będąc, walczył nawet z Bogiem. 5 Walcząc z Aniołem, zwyciężył, płakał i błagał Jego o łaskę - spotkał Go* w Betel i tam z Nim* rozmawiał.


Przypisy

12,4 - Epizody z życia Jakuba (por. Rdz 25,25n; Rdz 32,25-30), ujemnie tu naświetlone przez Proroka.
12,5 - Tekst popr.; hebr. ma: "nas" - "nami".

Zobacz rozdział