Oz 13,14

GRZECHY I KARA ZA NIE
Zagłada królestwa izraelskiego
13 14 Czy mam ich wyrwać z Szeolu? albo od śmierci wybawić? Gdzie twa zaraza, o Śmierci, gdzie twa zagłada, Szeolu?* Litość sprzed moich oczu się skryje.


Przypisy

13,14 - Prorok myśli o przetrwaniu narodu przez wyrwanie z mocy Krainy Zmarłych. 1 Kor 15,55; stosuje ten tekst do indywidualnego zmartwychwstania.

Zobacz rozdział