Oz 14,10

PRAWDZIWE NAWRÓCENIE IZRAELA W PERSPEKTYWIE PRZYSZŁOŚCI*
Zagłada królestwa izraelskiego
14 10 Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył?» Bo drogi Pańskie są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.


Przypisy

14,2 - Przez prawdziwą pokutę naród uzyska zbawienie.

Zobacz rozdział