Oz 14,3

PRAWDZIWE NAWRÓCENIE IZRAELA W PERSPEKTYWIE PRZYSZŁOŚCI*
Zagłada królestwa izraelskiego
14 3 Zabierzcie ze sobą słowa* i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: «Przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg.


Przypisy

14,2 - Przez prawdziwą pokutę naród uzyska zbawienie.
14,3 - "Słowa" - szczerej skruchy; reszta wiersza różnie popr.

Zobacz rozdział