Oz 4,18

GRZECHY I KARA ZA NIE
Bałwochwalstwo i rozpusta Izraela
4 18 Zasiadł* w gronie pijaków, a ci uprawiają nierząd i więcej cenią hańbę niż swoją Chwałę*.


Przypisy

4,18 - "Zasiadł" - tłum. przypuszczalne; "Chwałę" - tekst skażony; por. Oz 4,7.

Zobacz rozdział