Oz 6,11-7,1

GRZECHY I KARA ZA NIE
Dawne i obecne przewinienia
6 11 * <Dla ciebie, Judo, również rozpocznie się żniwo, gdy los narodu odmienię,
7 1 gdy Izraela uleczę>. Jawną się stanie wina Efraima, a razem z nią występki Samarii, bo oni kłamliwie działają, złodziej wchodzi <do wnętrza>, a na zewnątrz plądruje zgraja rabusiów.


Przypisy

6,11 - (Oz 6,11-7,1) - Wiersz dołączony później.

Zobacz rozdział