Oz 6,6

GRZECHY I KARA ZA NIE
Pozorne nawrócenie narodu
6 6 Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.


Zobacz rozdział