Oz 9,15

GRZECHY I KARA ZA NIE
Kara za odstępstwo w Gilgal
9 15 Cała ich złość dokonała się w Gilgal*, tam też zacząłem ich nawiedzać z powodu czynów nieprawych. Wyrzucę ich z mego domu, nie będę ich więcej miłował. Wszyscy ich książęta są buntownikami.


Przypisy

9,15 - W Gilgal powstało królestwo (por. 1 Sm 11,14n), które Ozeasz potępia w Oz 8,4n.

Zobacz rozdział