Oz 12,1b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 12,1b
GRZECHY I KARA ZA NIE
Przewrotność Izraela
12 1 Efraim otoczył Mnie kłamstwem, oszustwem - dom Izraela, lecz Juda zna jeszcze Boga i nazywa się ludem Świętego*.


Przypisy

12,1 - Tekst skażony, bardzo różnie popr.

Zobacz rozdział