Oz 14,1

GRZECHY I KARA ZA NIE
Zagłada królestwa izraelskiego
14 1 Samaria odpokutuje za bunt przeciw Bogu swojemu: poginą od miecza, dzieci ich będą zmiażdżone, a niewiasty ciężarne rozprute».


Zobacz rozdział