Oz 14,5

PRAWDZIWE NAWRÓCENIE IZRAELA W PERSPEKTYWIE PRZYSZŁOŚCI*
Zagłada królestwa izraelskiego
14 5 «Uleczę ich niewierność i umiłuję ich z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich.


Przypisy

14,2 - Przez prawdziwą pokutę naród uzyska zbawienie.

Zobacz rozdział