Oz 2,23

SYMBOLICZNE ZNACZENIE MAŁŻEŃSTWA OZEASZA
Bóg i Jego niewierny naród
2 23 W owym dniu - wyrocznia Pana, odpowiem na pragnienia* niebios, a one odpowiedzą na pragnienia ziemi;


Przypisy

2,23 - Zwrot ten oznacza wysłuchanie.

Zobacz rozdział