Oz 3,1

SYMBOLICZNE ZNACZENIE MAŁŻEŃSTWA OZEASZA
Symbolizm powtórnego przyjęcia żony przez Ozeasza
3 1 Pan rzekł do mnie: «Pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską»*. Tak miłuje Pan synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają i lubią placki z rodzynkami.


Przypisy

3,1 - Popr. wg LXX; hebr.: "ukochaną przez małżonka, a cudzołożną". Mowa tu prawdopodobnie o Gomer, żonie Proroka. Wielkoduszność i poświęcenie Ozeasza jest obrazem wiernej miłości Boga względem swego ludu.

Zobacz rozdział