Oz 5,15

GRZECHY I KARA ZA NIE
Przymierze z obcymi nie przyniesie ratunku
5 15 Pójdę i wrócę do mojej siedziby, aż w pokucie szukać będą mego oblicza i w swym nieszczęściu będą za Mną tęsknić.


Zobacz rozdział