Oz 9,10

GRZECHY I KARA ZA NIE
Wspomnienie grzechów popełnionych w Baal-Peor
9 10 Jak winne grona na pustyni, tak Izraela znalazłem; jak na pierwszy owoc figowego drzewa na waszych przodków patrzyłem: lecz przyszli do Baal-Peor i oddali się hańbie*, i stali się wstrętni jak to, co kochali.


Przypisy

9,10 - Por. Lb 25,1-5; "hańba" - kult Baala.

Zobacz rozdział