Oz 9,3

GRZECHY I KARA ZA NIE
Za karę czeka wygnanie
9 3 Nie będą oni mieszkać dłużej w ziemi Pańskiej, Efraim musi wracać do Egiptu - w Asyrii będą jedli pokarmy nieczyste.


Zobacz rozdział