Prolog Est 1a-1r

Prolog: Sen i spisek
1 1a W drugim roku panowania wielkiego króla Artakserksesa*, pierwszego Nisan, miał sen* Mardocheusz*, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza z pokolenia Beniamina, 1b Żyd, mieszkający w mieście Suzie, mąż wybitny, pełniący służbę na królewskim dworze. 1c Był on z liczby jeńców*, których uprowadził Nabuchodonozor, król babiloński, razem z Jechoniaszem, królem judzkim. 1d A sen jego był taki: Oto [słychać było] krzyki i wrzawę, grzmoty, trzęsienie i zamieszanie na ziemi. 1e I oto dwa smoki wielkie przyszły i stanęły gotowe do walki ze sobą i rozległ się ich ryk ogromny. 1f I na ten ryk ich przygotował się cały naród do walki, aby zwalczyć naród sprawiedliwych. 1g A oto [nastał] dzień ciemności i mroku, ucisku i udręczenia, nieszczęścia i zamieszania wielkiego na ziemi. 1h I wzburzył się cały naród sprawiedliwy, lękający się swego nieszczęścia i gotowy był na zagładę. 1i I wołał do Boga. I na skutek tego wołania wyłoniła się jakby z małego źródła wielka rzeka, wiele wody. 1k I zaświeciła światłość i słońce, a poniżeni zostali wywyższeni, i pochłonęli potężnych. 1l I zbudziwszy się Mardocheusz po owym widzeniu sennym, aż do nocy rozważał je w sercu swoim i wszelkimi sposobami chciał poznać to, co Bóg zamierzał uczynić. 1m A gdy Mardocheusz odpoczywał na dziedzińcu z Gabatą i Tarrą*, dwoma eunuchami króla strzegącymi dziedzińca, 1n posłyszał ich rozmowy i odkrył ich knowania. Przekonał się, że byli gotowi podnieść rękę na króla Artakserksesa, i doniósł o nich królowi. 1o Król przeprowadził śledztwo przeciw tym dwom eunuchom, a gdy przyznali się do winy, odprowadzono ich na śmierć. 1p Król zaś opisał te wydarzenia na pamiątkę, ale i Mardocheusz też napisał o tych sprawach. 1q I powierzył król Mardocheuszowi służbę na dziedzińcu [królewskim], i obdarzył go za to podarunkami*. 1r Lecz Haman, syn Hammedaty, Bugajczyk*, miał względy u króla i starał się zaszkodzić Mardocheuszowi i ludowi jego z zemsty za tamtych dwóch eunuchów królewskich.


Przypisy

1,1a- "Artakserkses" - błąd przepisywacza, powinno być: Kserkses I (485-465); Ezd 4,6 oraz komentarz do Est 1,1. "Sen" Mardocheusza posiada charakter prorocki, wyjaśnia go Est 10,3a-3k. "Mardocheusz", imię babilońskie, tekst hebr. ma Mordokai = "Należący do boga Marduka".
1,1c- Tzn. z ich potomków, gdyż przesiedlenie nastąpiło w r. 598, a Kserkses objął rządy w 485. Gdyby Mardocheusz był uprowadzony za Jechoniasza, około r. 598, miałby w drugim roku panowania Kserksesa około 115 lat, co jest niemożliwe. Mardocheusz urodził się na pewno w niewoli, jako potomek tych, których rzeczywiście uprowadził Nabuchodonozor.
1,1m- Dwaj spiskowcy są ci sami co w Est 2,21-23.
1,1q- Wg Prolog Est 1b Mardocheusz już pełnił przedtem służbę na dworze królewskim. Wg Est 6,3 nie wynagrodzono go za odkrycie spisku na króla.
1,1r- "Bugajczyk" - określenie jest niejasne (por. Est 3,1).

Zobacz rozdział