Prz 30

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA
NAUKI AGURA
Lenistwo
30 1 Słowa Agura*, syna Jake z Massa*. Mowa tego człowieka do Itiela*, do Itiela i Ukala.
Świadomość niewiedzy
2 Jestem najgłupszy z ludzi, nie mam ludzkiej zdolności, 3 nie nabyłem mądrości, wiedza Świętego mi obca*.
Wielkość Boga
4 * Kto wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto krańce ziemi utworzył? Jakie jest jego imię? - A jakie syna? Wiadomo ci może?
Złoty środek
5 Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają. 6 Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę. 7 Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi - proszę - nim umrę: 8 Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, 9 bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: «A któż jest Pan?» lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać. 10 Nie oczerniaj sługi przed panem, by cię nie przeklął, byś nie poniósł kary.
Rodzaj niewierny
11 Jest plemię, co ojcu złorzeczy i matce nie chce błogosławić. 12 Jest plemię w swych oczach niewinne, a nie jest obmyte z brudów. 13 Jest plemię o wzroku wyniosłym, powieki ma w górę wzniesione. 14 Jest plemię o zębach jak miecze, o zębach trzonowych jak noże, by wygryźć uciemiężonych z kraju, a spośród ludzi nędzarzy.
ZBIÓR BEZIMIENNY
Różne nauki*
15 Pijawka ma dwie córki: «Przynieś! Przynieś!» Trzy rzeczy są nigdy nie syte, cztery nie mówią: «Dość»: 16 Szeol, niepłodne łono, ziemia wody niesyta, ogień, co nie mówi: «Dość». 17 Oko, co ojca wyśmiewa, gardzi posłuchem dla matki - niech kruki nad rzeką wydziobią lub niech je zjedzą orlęta! 18 Trzech rzeczy pojąć nie mogę, a czterech nie znam: 19 drogi orła po niebie, drogi węża po skale, drogi okrętu po morzu, drogi mężczyzny u młodej kobiety*. 20 Tak postępuje cudzołożnica: zjadła, obtarła swe usta i rzekła: «Źle nie zrobiłam»*. 21 Pod trzema rzeczami drży ziemia i czterech znieść nie może: 22 pod niewolnikiem, gdy królem zostanie; pod głupcem, gdy je do syta; 23 pod pogardzaną, gdy żoną i panią zostanie; pod sługą - dziedziczką po pani. 24 Są na ziemi cztery istoty małe, lecz najrozumniejsze z mądrych: 25 lud mrówczy, chociaż bez siły, a w lecie nazbiera żywności; 26 góraliki*, lud wprawdzie niemocny, ale w skale mieszkania zakłada; 27 szarańcza, która choć nie ma króla, cała wyrusza w porządku; 28 jaszczurka, co nie da się schwycić rękami, a mieszka w pałacach królewskich. 29 Trzy rzeczy krok mają wspaniały, a cztery chód mają wyniosły: 30 lew najdzielniejszy wśród zwierząt, przed niczym się nie cofa; 31 kogut, co dumnie chodzi wśród kur; koń bojowy lub kozioł, i król, z którym jest lud [jego]*. 32 Bezmyślnie uniosłeś się dumą?* Po namyśle - rękę na usta! 33 Bo uciskanie mleka daje masło, uciskanie nosa wywoła krew, uciskanie gniewu - wywoła kłótnie.


Przypisy

30,1 - "Agura". Wlg: "Słowa Zgromadzającego, syna Zwracającego, widzenie, które powiadał mąż, z którym Bóg jest i który przez Boga z nim mieszkającego umocniony". "Massa" - przypuszczalne. "Itiela" - niepewne. Wiele hipotez poprawiających, np.: "Zmęczyłem się, o Boże, zmęczyłem się, o Boże, i jestem wyczerpany".
30,3 - Idzie zapewne o samego Boga i Jego wiedzę. Wlg: "I nie znam umiejętności świętych".
30,4 - Por. Hi 38,1-42,6.
30,15 - Przysłowia liczbowe znane były w ziemi Kanaan. Występują też w Ugarit. Celem ich jest zaostrzenie uwagi słuchającego.
30,19 - Różnie tłumaczy się sens. Punktem wspólnym obrazów jest może trudność odkrycia śladów. Inni widzą nieoczekiwany wynik - wówczas w ostatnim wypadku idzie o tajemnicę siły popędu płciowego lub powstawania nowego życia w łonie matki (por. 2 Mch 7,22; Hi 10,10nn; Ps 139[138],13nn).
30,20 - Sens: kobieta, która odrzuciła bojaźń Bożą, zatraca poczucie moralne.
30,26 - Gatunek skalnych gryzoniów (Hyrax syriacus).
30,31 - Tekst skażony, różnie popr. Sens: co tym zwierzętom daje instynkt, to królowi poparcie narodu.
30,32 - Wlg: "Jest, który się głupim pokazał, skoro w górę został wyniesiony".

Zobacz rozdział

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Przysłów

Prz

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie