Ps 106[105],32

KSIĘGA CZWARTA
PSALM 106(105)*
Niewdzięczność ludu wybranego
32 * Rozdrażnili Go znowu przy wodach Meriba;
przez nich nieszczęście spotkało Mojżesza,Przypisy

106,1 - Ps 106 Podobnie jak poprzedni, psalm ten zawiera refleksje nad zbawczą historią narodu z podkreśleniem jednak jego niewdzięczności (por. także Ps 78[77] oraz Ps 136[135]).
106,32 - Por. Ps 95[94],8n; Wj 17,1-7; Lb 20,2-13.