Ps 111

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 111(110)*
Wielkie dzieła Boże
1 Alleluja.
Alef
Z całego serca chcę chwalić Pana
Bet
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Gimel
2 Wielkie są dzieła Pańskie,
Dalet
mogą ich doświadczyć wszyscy, którzy je miłują.
He
3 Majestat i wspaniałość - to Jego działanie,
Waw
a sprawiedliwość Jego przetrwa na zawsze*.
Zain
4 Zapewnił pamięć swym cudom*;
Chet
Pan jest miłosierny i łaskawy.
Tet
5 Dał pokarm tym, którzy się Go boją*;
Jod
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Kaf
6 Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,
Lamed
oddając im posiadłości pogan.
Mem
7 Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość.
Nun
Wszystkie przykazania Jego są trwałe,
Samek
8 ustalone na wieki, na zawsze,
Ain
nadane ze słusznością i mocą.
Pe
9 Zesłał odkupienie swojemu ludowi,
Sade
ustanowił na wieki swoje przymierze;
Kof
a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.
Resz
10 Bojaźń Pańska początkiem mądrości*;
Szin
wspaniała zapłata dla tych, co według niej* postępują,
Taw
a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze.Przypisy

111,1 - Ps 111 Hymn dziękczynny o charakterze mądrościowym. Budowa alfabetyczna (zmiana litery hebr. alfabetu co stych).
111,3 - Por. Ps 112[111],3.
111,4 - W świętach liturgicznych przypominających je.
111,5 - Aluzja do cudownego karmienia Izraelitów w czasie wędrówki na pustyni (Wj 16; Lb 11,31n).
111,10 - "Bojaźń..." - częste stwierdzenie w księgach mądrościowych (np. Prz 1,7); "według niej" - popr. wg przekł. starożytnych.

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Tygodnik katolicki

Tygodnik katolicki