Ps 112[111],3

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 112(111)*
Szczęście bogobojnych
3 Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu,
a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze*.Przypisy

112,1 - Ps 112 Antologia sentencji mądrościowych ujęta w formie pieśni, wysławiających szczęście sprawiedliwego. Budowa psalmu jak w Ps 111[110].
112,3 - Por. Ps 111[110],3.