Ps 112(111),1.4.5-6.8-9

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 112(111)*
Szczęście bogobojnych
1 Alleluja.
Szczęśliwy mąż, który się boi Pana
i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach*.
4 Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych*,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.
5 Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza*,
postępuje w swych sprawach uczciwie.
6 Na pewno się nie zachwieje;
sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci.
8 Serce jego stateczne lękać się nie będzie,
aż z góry spojrzy na swych przeciwników*.
9 Rozdaje - obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;
potęga* jego wzmoże się ze sławą.Przypisy

112,1 - Ps 112 Antologia sentencji mądrościowych ujęta w formie pieśni, wysławiających szczęście sprawiedliwego. Budowa psalmu jak w Ps 111[110].
112,1 - Por. Ps 1,1n.
112,4 - Por. Iz 58,10.
112,5 - Zwłaszcza bez pobierania odsetek (Kpł 25,35nn; Pwt 15,7-11) i oczywiście bez zabronionej Prawem lichwy.
112,8 - Nie będzie się musiał z nimi liczyć, będzie nimi gardził.
112,9 - Dosł.: "róg" (por. Ps 89[88],18).

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Internetowa Liturgia Godzin

Internetowa Liturgia Godzin