Ps 112(111),9

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 112(111)*
Szczęście bogobojnych
9 Rozdaje - obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze;
potęga* jego wzmoże się ze sławą.Przypisy

112,1 - Ps 112 Antologia sentencji mądrościowych ujęta w formie pieśni, wysławiających szczęście sprawiedliwego. Budowa psalmu jak w Ps 111[110].
112,9 - Dosł.: "róg" (por. Ps 89[88],18).