Ps 114[113a],3.5

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 114(113 A)*
Cuda Boże przy wyjściu z Egiptu
3 Ujrzało morze i uciekło,
Jordan bieg swój odwrócił*.
5 Cóż ci jest, morze, że uciekasz?
Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz?Przypisy

114,1 - Ps 114[113] Hymn stwierdzający zbawcze działanie Boże w historii.
114,3 - Zob. Ps 66[65],6.