Ps 116b(115),15

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 116(114-115)*
Dziękczynienie uratowanego od śmierci
(Wlg 115)
15 Drogocenną jest w oczach Pana
śmierć Jego czcicieli*.Przypisy

116,1 - Ps 116[114-115] Indywidualna pieśń dziękczynna.
116,15 - Tzn. Bóg nie pragnie śmierci swoich czcicieli, lecz ratuje ich od niej (w. 8); por. Ps 16, Ps 10n; Ps 72[71],14. Przekłady starożytne pod wpływem nauki o zmartwychwstaniu ciał zmieniły sens wyrażenia, uważając śmierć za drogę połączenia się z Bogiem i otrzymania nagrody. Tak rozumie ten wiersz także chrześcijańska liturgia i Martyrologium.