Ps 119(118),135a

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 119,135a
KSIĘGA PIĄTA
PSALM 119(118)*
Doskonałość Prawa Bożego
135 Okaż światło Twojego oblicza* Twemu słudze
i naucz mię Twoich ustaw!Przypisy

119,1 - Ps 119 Antologia sentencji, wyznań, dziękczynień lub nawet lamentacji, sławiąca tajemnice i cuda objawionego Prawa Bożego. Jest ono wymieniane (jako "prawo" lub osiem jego synonimów) w każdym poszczególnym wierszu (z wyjątkiem w. 122, zapewne skażonego). Budowa psalmu jest alfabetyczna, osiem kolejnych wierszy rozpoczyna się od tej samej kolejnej litery alfabetu hebr. Psalm ten powstał po niewoli babilońskiej w kołach mądrościowych. Atmosfera jego przygotowuje już Nowe Przymierze z jego naczelnym prawem miłości Boga, którego słowa słuchać - to błogosławieństwo (Mt 22,37-40; Łk 11,28).
119,135 - Dosł.: "Twoje oblicze niech zajaśnieje" (por. Ps 4,7).