Ps 121

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 121(120)*
Bóg czuwa nad nami
1 Pieśń stopni.
Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
2 Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię*.
3 * On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.
4 Oto nie zdrzemnie się
ani nie zaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
5 Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym*.
6 Za dnia nie porazi cię słońce*
ni księżyc wśród nocy.
7 Pan cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
8 Pan będzie strzegł
twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.Przypisy

121,1 - Ps 121 Pieśń pielgrzymów (przypis do Ps 120[119],1) o charakterze prorockim.
121,2 - Por. Ps 124[123],8; Iz 45,12.
121,3 - Bóg czuwa nad każdym krokiem ludzi Mu oddanych (por. Ps 23[22],3n; Ps 66[65],9). Aluzja do "zdrzemnięcia się" czy "spania" stanowi może polemikę jak w 1 Krl 18,27 przeciw naturalistycznym bóstwom kananejskim.
121,5 - Bóg ochrania wiernych "w cieniu skrzydeł" (Ps 17[16],8; Ps 36[35],8; Ps 57[56],2). W ten sposób nawiązuje Psalmista do Arki Przymierza ocienianej skrzydłami cherubów.
121,6 - O niebezpieczeństwie promieni słonecznych zob. 2 Krl 4,19; Jon 4,8. Pełnia księżyca przynosi w górach palestyńskich nocny chłód; może chodzi także o inne negatywne wpływy przypisywane w starożytności działaniu księżyca (np. choroby).

Powiązane utwory

Tylko Bóg mi dopomoże ks. Joseph Gelineau - Ps 121[120]

Droga do Nieba; Exsultate Deo - 1-głosowy

Podnieście wzrok ku górom M. Teschner - Ps 121

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Internetowa Liturgia Godzin

Internetowa Liturgia Godzin