Ps 124

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 124(123)*
Bóg nas ocalił
1 Pieśń stopni. Dawidowa.
Gdyby Pan nie był
po naszej stronie -
niech to już przyzna Izrael* -
2 gdyby Pan nie był
po naszej stronie*,
gdy ludzie przeciw nam powstawali,
3 * wtedy połknęliby nas żywcem,
gdy ich gniew przeciw nam zapłonął:
4 wówczas zatopiłaby nas woda,
przepłynąłby nad nami potok;
5 wówczas przelałyby się nad nami
wezbrane wody.
6 Błogosławiony Pan,
który nas nie wydał
na pastwę ich zębom.
7 Dusza nasza jak ptak się wyrwała
z sidła ptaszników,
sidło się porwało,
a my jesteśmy wolni.
8 Nasza pomoc jest w imieniu Pana*,
który stworzył niebo i ziemię.Przypisy

124,1 - Ps 124 Pieśń pielgrzymów o charakterze hymnu dziękczynnego (zob. przypis do Ps 120[119],1).
124,1 - Por. Ps 118[117],2; Ps 129[128],1.
124,2 - Por. Rdz 31,42.
124,3 - Trzy obrazy - pochłonięcie (Ps 79[78],7; Iz 9,11; Jr 51,34), zatopienie w rwących strumieniach (Ps 42[41],8; Ps 69[68],3) i porwanie przez odmęty praoceanu (Iz 8,7; Iz 17,12; Jr 47,2).
124,8 - Por. Ps 121[120],2.