Ps 131

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 131(130)*
Spoczynek w Bogu
1 Pieśń stopni.
Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły*.
2 Przeciwnie: wprowadziłem ład
i spokój do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
jak niemowlę - tak we mnie jest moja dusza*.
3 Izraelu, złóż w Panu nadzieję
odtąd i aż na wieki!Przypisy

131,1 - Ps 131 Pieśń pielgrzymów wyrażająca ufność. Por. Jr 45,5.
131,1 - Dosł.: "co jest zbyt cudowne dla mnie".
131,2 - "Niemowlę" - trudne do przetłumaczenia słowo hebr. Gamul oznacza małe dziecko w pierwszych latach życia, uspokojone, nakarmione albo odstawione od piersi matki. Dla autora spokój tego dziecka służy za obraz wewnętrznego spokoju człowieka ufającego Bogu, Chrystus domaga się podobnej postawy od uczniów (por. Mt 18,3).