Ps 134

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 134(133)*
Modlitwa w świątyni
1 Pieśń stopni.
Oto błogosławcie Pana,
wszyscy słudzy Pańscy,
którzy trwacie nocami w domu Pańskim*.
2 Wznieście ręce wasze ku Miejscu Świętemu
i błogosławcie Pana!
3 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu*,
Ten, który uczynił niebo i ziemię!Przypisy

134,1 - Ps 134 Pieśń pielgrzymów, o charakterze hymnodycznym z błogosławieństwem kapłańskim.
134,1 - LXX ma nieco inny tekst: "którzy trwacie w domu Pana, na dziedzińcu domu waszego Boga". Mowa o kapłanach i lewitach (1 Krn 9,33).
134,3 - Por. Ps 128[127],5; Lb 6,24