Ps 137,1

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 137(136)*
Nad rzekami Babilonu
1 Nad rzekami* Babilonu -
tam myśmy siedzieli i płakali,
kiedyśmy wspominali Syjon.Przypisy

137,1 - Ps 137 Zbiorowa lamentacja wygnańców judzkich, połączona z elementami złorzeczenia.
137,1 - Zapewne chodzi o kanały nad dolnym Eufratem i Tygrysem, nad którymi zbierali się wygnańcy z Judy, by opłakiwać zburzenie Jerozolimy (uroczystości liturgiczne z obmyciami). Por. Ez 1,1; Ez 3,15.

Powiązane utwory

Siedząc po niskich brzegach Mikołaj Gomółka - Ps 137