Ps 140

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 140(139)*
Przeciw podstępnym wrogom
1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy.

2 Wybaw mię, Panie, od człowieka złego,
strzeż mnie od gwałtownika:
3 od tych, którzy w sercu knują złe zamiary,
każdego dnia wzniecają spory.
4 Ostre jak u węża ich języki,
a jad żmijowy pod ich wargami*.
5 Od rąk grzesznika ustrzeż mię, Panie,
zachowaj mnie od gwałtownika,
od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić*.
6 Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają:
złoczyńcy* rozciągają powrozy,
umieszczają pułapki na mojej drodze.
7 Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem;
usłysz, o Panie, moje głośne błaganie.
8 Panie, mój Panie, potężna moja pomocy,
osłaniasz w dniu walki moją głowę.
9 Nie dawaj tego, Panie,
czego pragnie niegodziwiec,
nie spełniaj jego zamiarów!
Niech nie podnoszą <Sela>*
10 głowy ci, którzy mnie otaczają,
niech dzieło ich warg przygniecie ich samych!
11 Niech spadnie na nich deszcz węgli ognistych;
niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli!*
12 Niech nie ostanie się w kraju mąż złego języka:
gwałtownika niech ogarną nieszczęścia.
13 Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu,
biednemu - słuszność.
14 Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię,
prawi mieszkać będą przed Twoim obliczem*.Przypisy

140,1 - Ps 140 Indywidualna lamentacja zbliżona do Ps 64[63].
140,4 - Por. Ps 10,7 [= Ps 9,28]; Ps 58[57],5; św. Paweł przytacza ten wiersz w wiązance tekstów starotestamentalnych w Rz 3,13.
140,5 - Dosł.: "zachwiać moimi krokami".
140,6 - Tekst popr.; hebr. ma: "i sieci".
140,9 - Sela zostało tu zapewne umieszczone niewłaściwie; opuszcza je tłum. syryjskie.
140,11 - Tekst popr. w pierwszej części wiersza. Aluzja do zniszczenia Sodomy i Gomory (Rdz 19,24) i losu buntowników na pustyni (Lb 16,31-32).
140,14 - Aluzja do świątyni jako miejsca ucieczki wiernych Bogu.

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Nowa Ewangelizacja (KEP)

Nowa Ewangelizacja (KEP)