Ps 143

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 143(142)*
Modlitwa grzesznika
1 Psalm. Dawidowy.
Usłysz, o Panie, moją modlitwę,
przyjm moje błaganie
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości!*
2 Nie pozywaj na sąd swojego sługi,
bo nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą*.
3 Albowiem nieprzyjaciel mnie prześladuje:
moje życie na ziemię powalił,
pogrążył mnie w ciemnościach <jak dawno umarłych>*.
4 A we mnie duch mój omdlewa,
serce we mnie zamiera.
5 Pamiętam dni starodawne*,
rozmyślam o wszystkich Twych dziełach,
rozważam dzieło rąk Twoich.
6 Wyciągam ręce do Ciebie;
moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia*.
7 Prędko wysłuchaj mnie, Panie,
albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swego oblicza,
bym się nie stał podobny do tych, co schodzą do grobu*.
8 Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć,
bo wznoszę do Ciebie moją duszę.
9 Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
do Ciebie się uciekam*.
10 Naucz mnie czynić Twą wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem*.
Twój dobry duch* niech mnie prowadzi
po równej ziemi.
11 Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mię przy życiu;
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień!
12 A w swojej łaskawości zniszcz moich wrogów
i wytrać wszystkich, którzy mnie dręczą,
albowiem jestem Twoim sługą.Przypisy

143,1 - Ps 143 Indywidualna lamentacja.
143,1 - Sprawiedliwość Pańska polega w ST przede wszystkim na wiernym wypełnianiu obietnic Przymierza (por. Oz 2,21n); może też ona jednak sprowadzać karzący gniew.
143,2 - Por. Ps 51[50],7; Ps 130[129],3. W NT przytacza to św. Paweł w ogólnym znaczeniu (Rz 3,20; Ga 2,16), mówiąc o powszechnej grzeszności.
143,3 - Dodatek późniejszy, zaczerpnięty z Lm 3,6.
143,5 - Por. Ps 77[76],6n.
143,6 - Por. Ps 63[62],2.
143,7 - Tj. bym nie popadł w sferę śmierci.
143,9 - Hebr. skażony; tłum. wg LXX.
143,10 - Por. Ps 25[24],4n. "Dobry duch" (Ne 9,20) reprezentuje pozytywne działanie Pana, jakkolwiek i "duch zły" jest Mu podporządkowany (por. 1 Sm 16,14; 1 Krl 22,23n).

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Artykuły liturgiczne, aktualności, porady praktyczne

Artykuły liturgiczne, aktualności, porady praktyczne